WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA PZW nr 133 "RELAX"

OKRĘG MAZOWIECKI

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE

Koło nr  133  "RELAX"  w Łodzi

 

Z A W I A D O M I E N I E

w dniu 25.11.2023 r. o godz. 14.30 (w pierwszym terminie), o godz. 15.00 (w drugim terminie)

w siedzibie Koła, 91-211 Łódź, ul. Rydzowa 5

odbędzie się 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA PZW